Turistika

Výhodnú lokalitu nášho Apartmánu potvrdzuje naša mapka, ktorá Vám zároveň poskytuje informácie o vzdialenosti do najbližších stradísk a o približnom čase potrebnom pre zdolania Vašej turistickej trasy.