Anna bola veľmi láskavá, dala nám veľmi srdečné privítanie a sladké zbohom! Apartmán bol jasne čistý a veľmi dobre vybavený. Miesto je veľmi vhodné na návštevu Vysokých Tatier, dôrazne to odporúčame!

Anna bola veľmi láskavá, dala nám veľmi srdečné privítanie a sladké zbohom! Apartmán bol jasne čistý a veľmi dobre vybavený. Miesto je veľmi vhodné na návštevu Vysokých Tatier, dôrazne to odporúčame!